عنوان ها و مدارک اخذ شده

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

آشنایی با دکتر سعید قریشی متخصص ارتودنسی
مدارک و عنوان ها:

بورد تخصصی ارتودنسی کانادا

پروانه مطب به عنوان متخصص ارتودنسی در کانادا

دکتر سعید قریشی عضو انجمن ارتودنسی آمریکا

اتمام دوره ارزیابی کلینیکی در سال ۲۰۱۵چ

دوره آموزش سیستم دیمون (Damon)