علل بوجود آمدن مشکلات ارتودنسی چیست؟

مشکلات ارتودنسی مشکلات تکاملی هستند. در بیشتر موارد مال اکلوژن و ناهنجاری در اثر تغییراتی در پدیده تکامل اتفاق می افتد گاهی یک عامل مشخص در ایجاد ناهنجاری دخالت دارد مانند کمبود رشد فک پایین در اثر شکستن فک پایین( مفصل گیجگاهی فکی و عدم ترمیم مناسب) ولی در اکثر مواقع این مشکلات در اثر عوامل متعددی که با یکدیگر جمع می شوند اتفاق می افتد و غیر ممکن است که بتوان دلیل مشخصی برای آن پیدا نمود. در کل ناهنجاری ها ۵% آنها به دلایل مشخص اتفاق میافتند و مابقی آنها در اثر ترکیبی از عوامل ارثی و محیطی اتفاق می افتند. تنفس دهانی، عملکرد زبان، رژیم غذایی نرم، وضعیت خواب هیچکدام به عنوان تنها عامل یا عامل موثر در پیدایش مشکلات فکی مطرح نمی باشد. در مواردی ،حفظ دندان شیری یا حفظ فضای دندانهای شیری از دست رفته در پیشگیری از بروز مشکلات ارتودنسی در سنین دندانهای دائمی می تواند موثر باشد.