آیا امکان درمان همه ناهنجاری ها ارتودنسی شفاف وجود دارد؟

علیرغم آنکه کمپانی سازنده پلاک های اینویزلاین (Invisalign) با ساخت انواع مختلفی از این پلاک در نسل های مختلف و با تحقیقات وسیع مدعی انجام تمامی درمان ها با این روش است و علیرغم آنکه در آمریکا و کانادا مطب هایی بسیاری از بیماران خود را (از بیماران با ناهنجاری های ساده تا کشیدن دندان و جراحی) با این سیستم درمان می کنند

ارتودنسی متخصص

ارتودنسی شفاف

دانش و تجربه کلینیکی در این درمان بسیار حائز اهمیت است و بهتر است بدانیم که این پلاک ها در درمان بعضی از ناهنجاری ها عملکرد بهتری دارند و در بعضی از حرکت های دندانی به خوبی عمل نمی کنند. لذا توصیه می شود ناهنجاری ها با شدت کمتر توسط این سیستم درمان شوند. البته با توجه به ناهنجاری بیمار و تجربه کلینیکی عمل کننده متخصص ارتودنسی می تواند انواع مختلف ناهنجاری ها را با این پلاک ها درمان کند. درمان هایی نظیر بستن فضاها یا رفع به هم ریختگی دندانی متوسط – کم به خوبی توسط این پلاک ها درمان می شوند.