امکان درمان با دستگاه هایی که کمتر قابل دید باشند وجود دارد؟

با توجه به امکان استفاده از پلاک های متحرک نامرئی ( invisalign ) ، براکت های هم رنگ دندان و درمان با استفاده از براکت از پشت دندان ها ( lingual brackets ) امکان انواع درمان ها در بیماران بالغ وجود دارد. بسیاری از این دستگاه ها جهت کاهش دید دستگاه ها و زیبایی در بیماران ارتودنسی تهیه شده اند. می توانید از ارتودنتیست خود در مورد امکان درمان با انواع این دستگاه ها مشورت نمایید.