بورد تخصصی ارتودنسی کانادا

FRCD(c)  fellow of royan college dentists of Canada.
این مدرک، بورد تخصصی ارتودنسی کانادا میباشد برای اخذ این مدرک گذراندن امتحانات کتبی و شفاهی بورد تخصصی الزامی است .
برای هدفی جهت شرکت در این امتحان گذراندن کامل دوره ارتودنسی در آمریکا یا کانادا و یا گذراندن دوره DSATP (جهت تخصص بین المللی) الزامی است.
لازم به ذکر است که دکتر سعید قریشی این مدرک را در سال ۲۰۱۵ اخذ نموده اند.
Saeed collage : پروانه مطب به عنوان متخصص ارتودنسی در کانادا.

دکتر سعید قریشی متخصص ارتودنسی در تهران

دکتر سعید قریشی بورد تخصصی ارتودنسی از کانادا


پروانه مطب و اجازه کار به عنوان مطب ارتودنسی و ارتوپدی فکین اخذ شده توسط دکتر سعید قریشی در سال ۲۰۱۵ جهت کار به عنوان متخصص ارتودنسی در ایالت بریتیش کلمبیا