درمان ارتودنسی با سرعت (افزایش سرعت درمان ارتودنسی) قسمت پایانی

نوع براکت های استفاده شده در درمان بسته به نوع جراحی نخواهند داشت و این جراحی در انواع ناهنجاری های دندانی و انواع سیستم های براکتی امکان پذیر است.
براکت های بدون کش نگهدارنده سیم (self-ligate) نوعی از براکت هستند که به خاطر کوتاه بودن زمان درمان ناهنجاری ها توسط آنها معروف شده اند، اگر چه تحقیقات اخیر درست بودن این ادعا را تایید نمی کند.

ارتودنسی خوب

ارتودنسی سریع

اگر چه بسیاری از دندانپزشکان سعی می کنند درمان ارتودنسی را بدون کشیدن دندان و با کاهش عرض دندان ها انجام دهند این روش در زمانی که میزان بهم ریختگی های دندانی زیاد باشند مورد قبول و قابل اجرا نمی باشند.
اگر چه بسیاری از دندانپزشکان بعضی از بیماران ارتودنسی را تحت درمان “لبخند ۶ ماهه ” قرار می دهند این روش درمانی تمام جنبه های درمان یک ناهنجاری را که در روش درمان ارتودنسی کامل اجرا می شود در بر نمی گیرد.
استفاده بهینه از روش تسریع حرکت دندانی توسط جراحی می تواند تمام جنبه های یک ناهنجاری را مرتفع سازد و نیازی به استفاده از ونیر های سرامیکی در بیمارانی که نمیخواهند زمان زیادی برای درمان ارتودنسی صرف کنند نخواهد بود.