درمان ارتودنسی با سرعت (افزایش سرعت درمان ارتودنسی) – Accelerated orthodontic treatment

درمان ارتودنسی سرعت یافته یا (AAO) حرکت و جابجایی دندان ها در زمان کوتاه تر برای رسیدن به موفقیت نهایی است این روش با تضعیف کردن استخوان اتفاق می افتد. این روش در سال ۱۹۹۶ توسط دو برادر ، یکی متخصص ارتودنسی و دیگری متخصص جراح لثه بنام Williamwicko ابداع گردید. این روش می تواند درمان ۲ ساله ارتودنسی را به یک درمان ۶-۳ ماهه کاهش دهد.

جزئیات : درمان ارتودنسی معمولی حدود ۱۳ تا ۳۶ ماه طول می کشد. زمان درمان بسته به فاصله ای دارد که دندان قرار است حرکت داده شود. علاوه بر آن زمان درمان بسته به اهداف درمانی،نوع تکنیک استفاده شده و همکاری بیمار دانست. حرکت سریع دندان که به دنبال از بین بردن لایه کورتیکال استخوان ایجاد می شود w.sclontis نامیده می شود. این روش کاملا پابت شده و باعث می شود که درمان فعال ارتودنسی ظرف مدت ۶ تا ۹ ماه انجام شود. جراحی از بین بردن یا تضعیف کورتکس باعث کاهش مقاومت استخوان می شود (osteopenia) که خود باعث افزایش سرعت حرکت دندان ها می شود. درمان بر اساس اصول بیولوژیک بوده و تغییرات بیولوژیک و طبیعی در این روش نشان داده شده است.

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی سریع

شکل اصلی در این روش تهاجمی بودن آن به دلیل نیاز به جراحی می باشد . روشهای جدید جراحی که کمتر تهاجمی باشند بر اساس نوع طرح درمان معرفی خواهند شد . علاوه بر آن این جراحی می تواند به صورت موضعی انجام شود(فقط در یک ناحیه خاص). لارال مانند هر جراحی دیگری باید رژیم غذایی بعد از جراحی را که شامل استفاده از مایعات و غذا های سرد به مدت ۲۴ ساعت و غذا های نرم را برای یک هفته رعایت کنند. این جراحی باعث ایجاد محدودیت در اعمال روزانه نمی شود فقط درجاتی از تورم ممکن است اتفاق بیافتد.