درمان با پلاک های نامرئی (شفاف) به چه شکل در ایران مقدور است؟

اخیراً ۲ یا ۳ شرکت در زمینه ارسال قالب ها و دریافت پلاک ها در ایران با چند کمپانی دیگر همکاری می کنند. ۲ تا از این شرکت ها با کشور فرانسه همکاری دارند. قالب های بیمار توسط متخصص ارتودنسی گرفته شده و در لابراتواری تحت اسکن سه بعدی قرار می گیرد. سپس این فایل از اسکن سه بعدی به کشور فرانسه فرستاده می شود و در آنجا مراحل طرح درمان و ساخت پلاک ها انجام شده و سپس برای ایران فرستاده می شود. شرکت سوم با کمپانی در آمریکا در ارتباط است و پلاک ها از آمریکا ارسال خواهند شد. بنابراین امکان این درمان در ایران مقدور است ولی اکثر این شرکت ها با کمپانی اصلی Invisalign در ارتباط نیستند. با توجه به اینکه شرکت Align که تولید کننده تری های Invisalign است دارای سابقه بسیار عالی در تحقیقات و ساختن این پلاک ها دارد می توان انتظار داشت که عملکرد پلاک های ساخته شده توسط آنها نیز به نوعی متفاوت در سایر شرکت ها باشد (البته در این مورد تحقیق خاصی انجام نشده است)

ارتودنسی شفاف

ارتودنسی نامرئی

شاید تحقیقات در آینده بتواند اختلاف یا تشابه پلاک های ساخت کمپانی های مختلف را به درستی نشان دهد و به نوعی بتوان این شرکت ها را از لحاظ نوعی پلاک ها، قدرت آنها در انجام درمان، سرویس آنها و قیمت رتبه بندی نمود. با توجه به عدم دسترسی راحت به پلاک های شرکت Invisalign آنچه در حال حاضر در کشور ما به عنوان پلاک شفاف (نامرئی) نامیده می شود پلاک هایی است که توسط کمپانی های فرانسوی و یا آمریکایی بجز Invisalign ساخته می شود.