عضویت در انجمن ارتودنسی آمریکا AAO:

دکتر سعید قریشی عضو انجمن ارتودنسی آمریکا می‌باشد. برای عضویت در این انجمن باید متخصص ارتودنسی بود و در ضمن جهت ثبت نام در این انجمن گواهی عضویت در انجمن ارتودنسی ایران که به امضاء ریاست انجمن رسیده باشد الزامی است .
بنابر این اشخاص غیر متخصص نمیتوانند عضو این انجمن باشند. عضویت در این انجمن به شما اجازه دسترسی به سایت AAO(American association of Orthodontics) را خواهد داد که دارای مطالب بسیار متفاوتی از نحوه برخورد با بیماران تا آخرین پیشرفت از دستاورد ها در زمینه ارتودنسی است.
علاوه بر آن ژورنال (American journal of Orthontics) که یکی از محبوب ترین ژورنال های اتودنسی میباشد در دسترس شما خواهد بود.
شرکت در کنگره های ارتودنسی در آمریکا با تخفیف ویژه از مزیت های دیگر عضویت در این انجمن علمی می‌باشد.

دکتر سعید قریشی

دکتر سعید قریشی عضو انجمن ارتودنسی آمریکا