انتظارات طولانی مدت از نتایج درمان ارتودنسی

این که بعد از انجام درمان ارتودنسی امکان تغییر در موقعیت دندان ها وجود دارد کاملاً محتمل است. امکان تغییر در موقعیت و جابجایی دندانی بعد از درمان کاملاً وجود دارد. عوامل بسیاری در جابجایی و تغییر موقعیت دندان ها بعد از درمان ارتودنسی مؤثر هستند. از جمله عادات دهانی، تغییر در وضعیت بافت های اطراف دندان¬ها و از همه مهمتر رشد باقیمانده فکین و فشرده شدن دندان های پایین بر لب همگی از عواملی هستند که می¬توانند موقعیت دندان ها را حتی بعد از یک درمان موفق ارتودنسی تغییر دهند. این تغییرات از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و غیر قابل پیش بینی می باشند. در مواردی این تغییرات بسیار کم و غیر قابل اهمیت می باشند. تغییر در وضعیت دندان ها ناشی از مشکل در درمان ارتودنسی نبوده و در بسیاری موارد یک فرآیند طبیعی می باشد.
همانطور که ما انتظار تغییر در بدن و بافت های مختلف را داریم امکان حرکت و تغییر در وضعیت دندان ها هم یک فرآیند طبیعی می باشد و به طور کل ددان ها از قاعده تغییراتی که در سایر بافتها اتفاق می افتد مستثنی نیستند برای کنترل و به حداقل رساندن این تغییرات استفاده از نگهدارنده های ارتودنسی بعد از درمان ارتودنسی به بیماران (ثابت یا متحرک) توسط متخصص ارتودنسی به بیماران داده می شود.