معایب سیستم درمانی Damon

– در سیستم ارتودنسی دیمون براکت ها دیده می شوند البته در مدل های قدیمی این سیستم براکت ها تماماً فلزی بودند ولی در مدل های جدید براکت ها سرامیکی هستند و دید کمتری دارند.
باید گفت که در تمامی موارد ارتودنسی دیمون سیم ها دیده می شوند که خود می تواند به نوعی باعث دیده شدن دستگاههای ارتودنسی شود. پس در این سیستم براکت ها تا حدودی قابل دید هستند ولی سیم درون براکتی به طور کامل دیده می شود.
– در معایب این سیستم هزینه بالای درمان با این براکت ها می¬باشد که در مورد آن توضیح داده شد. اگر چه سیستم درمانی Invisalign پراکت های شفاف دید بسیار کمتری نسبت به این براکت ها دارد ولی بسیاری از مشکلات دندانی قابل درمان با سیستم Invisalign نمی باشد. و این سیستم در مواردی که مشکلات کم باشند مورد استفاده است.

بنابراین براکت ها دیمون در مواردی که بیماران نیاز به یک سیستم جایگزین نسبت به براکت¬های معمولی دارند قابل استفاده است. ولی بیاد داشته باشید که استفاده کردن و درمان بیماران با این روش نیاز به دیدن دوره های آموزشی خاصی دارد و بهتر است این درمان تحت نظر متخصص ارتودنسی دوره دیده انجام شود. دوره¬های این سیستم شامل سه دوره مقدماتی- بینابینی (intermediate)- پیشرفته (advance) است. دکتر سعید قریشی هر سه دوره آموزشی با این سیستم را در سه مرحله در کشورهای ایران و امارات متحده دیده است و آمادگی درمان بیماران با این سیستم درمانی را دارد.

ارتودنسی با روش damon

ارتودنسی با سیستم دیمون

اینک به بررسی چند مقاله در مورد براکت¬های دیمون می¬پردازیم.

لازم به ذکر است در مورد این سیستم درمانی تناقضات بسیاری وجود دارد بعضی مقالات در مورد کارایی این سیستم بسیار تعریف و مبالعه کرده¬اند و مقالاتی نیز این سیستم درمانی را دارای کارایی بالاتری نسبت به سیستم درمانی براکت¬های معمولی نمی¬دانند در این قسمت سعی می¬شود از هر دو گروه مقالات قرار داده شود و در پایان جمع¬بندی و نظر شخص خودم را در مورد این سیستم خواهم آورد.

مقاله ۱: زمان درمان، نتیجه و رضایت بیماران با براکت¬های دیمون و براکت¬های معمولی
این مقاله در سال ۲۰۰۱ در ژورنال clinical orthodontics and research چاپ شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان کارایی، نتیجه درمان و رضایت بیماران در دو سیستم براکت¬های معمولی و براکت¬های دیمون بود.
روش انجام: ۲۱۵ بیمار در این تحقیق قرار داشتند که از ۳ مرکز مختلف گرفته شده بودند. یکی از مراکز مرکز دانشگاهی و ۲ مرکز دیگر مراکز خصوصی بودند. ۱۰۸ بیمار با سیستم دیمون و ۱۰۷ بیمار با براکت-های معمولی درمان شده بودند. بیماران در دو گروه از لحاظ تعداد ویزیت¬ها، زمان درمان و کیفیت درمان براساس سیستم رتبه¬بندی بورد آمریکا (ABO) مقایسه شدند. در پایان دو گروه از بیماران برای بررسی میزان رضایت¬مندی از درمان ارتودنسی بررسی شدند.