مقایسه ارتودنسی به روش دیمون و براکت های معمولی

روش ارتودنسی دیمون در مقایسه با براکت های معمولی یک مطالعه مقایسه¬ای چاپ شده در سال ۲۰۰۶ در ژورنال Clinical impression .

ارتودنسی

ارتودنسی دیمون

هدف از انجام این تحقیق مقایسه دو سیستم درمانی دیمون و براکت های معمولی سیستم straight wire بوده است. زمان درمان، تعداد ویزیت ها، نتایج درمانی و راحتی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روش:
۱۳۲ بیمار ارتودنسی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند ، از بین این بیماران ۶۶ عدد با سیستم درمانی دیمون و ۶۶ بیمار دیگر با سیستم براکت های معمولی (Twin brackets) مورد درمان قرار گرفتند.
بیماران مورد ارزیابی در هر مرحله قرار گرفتند و در مرحله پایان درمان هم بررسی شدند. در بررسی نحوه درمان تمام جنبه های درمان توسط متخصص ارتودنسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت این موارد شامل بررسی الکوژن در روابط بین دندان ها، زیبایی صورت، زیبایی دندان ها و بررسی وضعیت معضل گیجگاهی فکی و وضعیت لثه ها بود.

ارتودنسی دیمون

ارتودنسی دیمون

نتایج:
۱- بیماران درمان شده با سیستم دیمون به طور متوسط ۲/۷ ماه طول درمان کمتری داشتند.
۲- بیماران درمان شده با سیستم دیمون به طور متوسط %۸/۴۷ تعداد ملاقات های کمتری نسبت به سایر بیماران داشتند.
۳- مدت زمان لازم برای مرتب کردن دندان¬ها با سیستم معمولی ۶ ماه در مقایسه با ۲/۳ ماه در سیستم براکتی دیمون بود که اختلاف بین آنها ۷/۴۶% بود.
بیماران درمان شده با سیستم براکتی دیمون ۶۰% کمتر دارای مشکل نسبت به بیماران درمان شده با سیستم براکت¬های معمولی بودند.
۴- کیفیت درمان شده بیماران در سیستم براکتی دیمون بسیار بالاتر بود (۶/۳ از ۴).
۵- اقبال بیماران در مورد سیستم براکتی دیمون بسیار بهتر از درمان با سیستم براکتی معمولی بود.
۶- ترکیب فاصله زمانی بیشتر بین ویزیت¬ها و زمان درمان کمتر با سیستم براکتی دیمون باعث کاهش تعداد بیماران مراجعه کننده به مطب در روز می¬شود که خود می¬تواند به افزایش بهره¬وری در مطب به تخصص ارتودنسی کمک نماید.
نتیجه: در مقایسه با براکت های معمولی سیستم براکتی دیمون , سریعتر بوده و تعداد ویزیت های کمتری در مقایسه با سیستم معمول لازم دارد. علاوه بر آن این سیستم برای درمان بیماران راحتتر بوده و بیماران نیز با این سیستم براکتی راحتتر هستند.
افزایش فاصله زمانی بین دو ویزیت و کاهش تعداد ویزیت ها و معاینات دوره ای برای هر بیمار , باعث کاهش تعداد بیماران دیده شده در روز شد. این مساله باعث افزایش سوددهی می شود. علاوه بر آن این مطالعه نشان داد که کیفیت درمان با این روش بسیار بالاتر است.

ارتودنسی

ارتودنسی به روش دیمون

مقاله ۳: براکت های سلف لیگیت و کارایی درمان
چاپ شده در سال ۲۰۰۸ در ژورنال Orthodontic & Craniofacial Research
مطالعات گوناگونی نشان داده¬اند که براکت¬های سیستم ارتودنسی Damon دارای اصطحکاک کمتری نسبت به براکت¬های معمولی هستند.
در این مطالعه مقایسه بین براکت¬های Damon و براکتهای معمولی انجام شده است.
۳۰ بیمار درمان شده توسط نویسنده این مقاله با سیستم دیمون با ۳۰ بیمار دیگر که توسط نویسنده مقاله ولی با براکت های معمولی درمان شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.
مطالعات متعددی بر روی دو گروه در خصوص مشکلات تکنیکی با براکت های دیمون و براکت های معمولی انجام شد. در ضمن زمان سپری شده در مطب برای بستن و باز کردن براکت ها و انداختن کش دور براکت های معمولی در دو گروه با هم مقایسه شد.
براکت های سیستم دیمون نیاز به ۴ ماه درمان کمتر نسبت به براکت های معمولی داشتند در ضمن ۴ ویزیت کمتر نیز برای درمان بیماران که با سیم Damon معاینه می شدند لازم بود.

ارتودنسی

ارتودنسی سیستم دیمون

نتیجه:
این مطالعه نیز همانند ۲ مطالعه قبلی نشان داد که بیماران درمان شونده با سیستم ارتودنسی دیمون طول درمان کوتاهتری دارند. (به طور میانگین ۴ ماه) در ضمن تعداد دفعات دیدن آنها در مطب نیز کمتر است.