من تعدادی از دندان های خود را از دست داده ام آیا امکان درمان ارتودنسی برای من وجود دارد؟

چه طرح درمان شما جایگزینی دندان های از دست رفته باشد یا نه مشاوره با ارتودنتیست می تواند در انجام این فرآیند به شما کمک کند. اگر جایگزینی دندان های از دست رفته جزو طرح درمان باشد متخصص ارتودنسی می تواند فضای لازم را برای دندان مورد نظر باز یا مقدار آن را تنظیم کند. اگر طرح درمان بستن فضای مورد نظر می باشد متخصص ارتودنسی می تواند دندان ها را در موقعیت های با ثبات نگه دارد که جابجایی دندان ها به حداقل برسد. در مواردی امکان بستن فضای دندان ها نیز وجود دارد. همکاری نزدیک بین ارتودنتیست و متخصص پروتزهای دندانی می تواند در ایجاد بهترین نتیجه درمانی به شما کمک کند.