هزینه درمان با سیستم ارتودنسی دیمون

هزینه درمان با این براکتها بسیار بالاتر از درمان با براکت¬های عادی می¬باشد در کشورهای خارجی هزینه از ۳ تا ۸ هزار دلار جهت این درمان متغیر می¬باشد. در ایران نیز هزینه این نوع درمان بسیار بالاتر از درمان با براکت¬های عادی می¬باشد هزینه براکت¬های دیمون تقریباً ۸ تا ۱۰ برابر هزینه درمان با براکت-های معمولی می¬باشد. سیم¬های بکار رفته در این روش نیز کاملاً مخصوص به خود این سیستم هستند و هزینه خرید آنها بسیار بالاتر از سیم¬های ارتودنسی معمولی می¬باشد.

ارتودنسی دیمون

ارتودنسی به روش دیمون

با توجه به اینکه این سیستم توصیه می¬کند که حتماً در سیم¬های مخصوص این کمپانی برای حصول نتیجه ایده¬آل استفاده شود هزینه درمانی در این روش بسیار بالاتر خواهد بود.