پروانه مطب به عنوان متخصص ارتودنسی در کانادا.

پروانه مطب و اجازه کار به عنوان مطب ارتودنسی و ارتوپدی فکین اخذ شده توسط دکتر سعید قریشی در سال ۲۰۱۵ جهت کار به عنوان متخصص ارتودنسی در ایالت بریتیش کلمبیا

ارتودنسی

دکتر سعید قریشی متخصص ارتودنسی