چرا برخی از دندان ها علیرغم وجود نگه دارنده ها جابجا می شوند؟

تعییرات جزئی در رابطه دندان ها در اثر تنظیم رابطه دندان ها با یکدیگر در اثر جویدن و غذا خوردن می باشد.
تغییرات بیشتر می تواند در اثر رشد بیش از حد نرمال و تغییرات ژنتیکی باشد که معمولاً غیر قابل پیش بینی هستند. بیشترین تغییرات در درندان های فک پایین بیماران مشاهده می شوند. مخصوصاً این مورد در بیماران با بهم ریختگی شدید دندان های پایین شایع تر است. تغییر در موقعیت دندانی یک پدیده طولانی مدت و طبیعی است به یاد داشته باشید که اطراف ریشه دندان ها بافت استخوانی قرار دارد و این بافت استخوانی مرتباً دچار تغییارت بافتی و فیزیولوژیک می شود و در حال تغییر است. بهترین راه برای جلوگیری از حرکت و جابجایی دندان ها استفاده از نگه دارنده های ارتودنسی طبق تجویز متخصص ارتودنسی می باشد. در صورتیکه بعد از برداشتن براکت های خود احساس جابجایی در دندان ها را دارید به ارتودنتیست خود مراجعه کنید. در بعضی موارد این تغییرات در اثر عادات دهانی بجامانده مانند انگشت مکیدن و جویدن ناخن بروز می نمایند. در بیماران بزرگسال حفظ استخوان و لثه اطراف ریشه دندان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و در صورت از دست رفتن استخوان اطراف ریشه دندان ها و تحلیل لثه امکان جابجایی و حرکت دندان ها به دلیل کاهش ثبات ریشه دندان در استخوان فک افزایش می یابد. لذا معاینات دوره ای برای بیماران مشکلات لثه ای قبل و یا در حین درمان ارتودنسی بسیار الزامی می باشد.