ارتودنسی و ابزارهای متداول بخش دوم

الاستیک (Elastics)

ارتودنسی

ابزارهای ارتودنسی

در مراحل مختلف درمان ارتودنسی با براکت، ممکن است از کش پلاستیکی کوچکی به نام الاستیک استفاده شود تا فشار ممتد و ملایمی به برخی دندانها و یا فک وارد شود تا در جهت مورد نظر حرکت کنند. برای اعمال نیرو به صورت مداوم، باید الاستیک تمام مدت استفاده شود به خصوص هنگام خوردن غذا چون در این زمان فک بیشترین فعالیت را دارد.
الاستیک را تنها هنگام مسواک زدن باید در بیاورید و هر روز باید آن را عوض کنید. در صورتی که الاستیک پاره شد حتما فورا الاستیک جدید جایگزین آن کنید. هر چه ساعات بیشتری الاستیک را استفاده کنید مدت زمان درمان کوتاهتر میشود. بنابراین بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که بیست و چهار ساعته آن را استفاده نمایید.

نگهدارنده ارتودنسی متحرک: هالی (Hawley Retainer)

ارتودنسی

ابزارهای ارتودنسی

این نگهدارنده های ارتودنسی متحرک و قابل در آوردن هستند و در بسیاری از شرایط از آنها استفاده میشود. هنگامی که دوره درمان براکت به اتمام رسیده و براکت از دهان خارج میشود، از نگهدارنده برای حفظ موقعیت جدید دندانها، بستن فاصله ها یا حفظ پهنای کام پس از استفاده از وسیع کننده کام استفاده میشود. نگهدارنده ممکن است از آکریلیک رنگی ساخته شود و حاوی سیمی باشد که روی دندانهای جلویی قرار میگیرد. پس از این که براکت را از دهان در آوردید، بهترین راه برای حفظ نتایج در بلند مدت این است که در مدت توصیه شده از نگهدارنده استفاده کنید.

نگهدارنده ارتودنسی متحرک : اسیکس (Essix Retainer)

متخصص ارتودنسی

ابزارهای ارتودنسی

نگهدارنده ارتودنسی اسیکس نگهدارنده شفافی است که پس از خارج کردن براکت استفاده میشود. این نگهدارنده ها به خاطر شفاف بودن و دوام بسیار بالا محبوب هستند. پس از در آوردن براکت، برای هر بیمار نگهدارنده اختصاصی ساخته میشود.

نگهدارنده ارتودنسی ثابت (Bonded Retainer)

ارتودنسی

ابزارهای ارتودنسی

نگهدارنده ثابت شامل سیم بافته شده ای است که به سطح پشتی دندانهای جلویی فک پایین چسبانده میشود. از این نگهدارنده به جای نگهدارنده متحرک استفاده میشود و پس از اتمام درمان براکت و خارج کردن آن، به دندانها متصل میشود. این نگهدارنده نیز به خاطر دیده نشدن، محبوبیت دارد.

ارتودنسی و ابزارهای متداول بخش اول