بیرون زدن دندان اضافی در دهان

شاید پیش از مراجعه به متخصص ارتودنسی متوجه شده باشید در برخی از کودکان، دندان اضافه کوچکی در بین دندانهای دائمی جلویی از لثه بیرون میزند.

دندان دائمی اضافه یا سوپرنومراری ( Supernumerary) دندانی است که علاوه بر مجموعه دندانهایی که در حالت طبیعی در قوس دندانی باید وجود داشته باشد، رشد میکند و در هر جای دهان ممکن است دیده شود.
بیشتر دندانهای اضافه در ناحیه جلوی دهان در فک بالا تشکیل میشوند که در این حالت به آن مزیودنس (mesiodens) گفته میشود. دندان اضافه میتواند مشکلات متعددی در آینده برای فرد ایجاد کند.

دندان اضافی

دندان اضافی

میزان شیوع دندان اضافه
سوپرنومراری ممکن است به صورت تکی یا چندتایی، یک طرفه یا دو طرفه، نهفته یا کاملا بیرون زده، و در یک فک و یا هر دو فک رشد کند. داشتن چندین دندان اضافه در افرادی که هیچ بیماری یا سندرم مرتبط ندارند، نادر است. معمولا بیرون زدن چند دندان اضافه با وضعیتهایی لب شکری (شکاف لب)، شکاف کام، دیسپلازی کلیدوکرانیال (cleidocranial dysplasia) و سندرم گاردنر مرتبط است.

دندان های اضافی

دندان اضافی

شکل- فلشهای سفید رنگ دندانهای اضافه را نشان میدهند.
گزارش شده است که دامنه شیوع دندان اضافه در دندان بندی شیری بین ۰٫۳ تا ۰٫۸ درصد است و هیچ توزیع جنسیتی مشخصی نشان نمیدهد. در حالی که بروز این وضعیت در دندان بندی دائمی ۰٫۱ تا ۳٫۸ درصد بوده و در جنسیت مذکر دو برابر مونث است.