فواید استفاده از ایمپلنت در درمان ارتودنسی

استفاده از ایمپلنت دندان یا ابزارهای قابل کاشت دیگر در ارتودنسی فواید مهمی دارد:
– به عنوان روشی برای افزایش تثبیت ابزار ارتودنسی
– عدم شکایت بیمار از مشکلات مربوط به استفاده از برخی ابزارهای ناخوشایند ارتودنسی
– کوتاه شدن زمان درمان
– انجام برخی کارهای درمانی که سابقا تصور میشد بدون جراحی امکان پذیر نیست

ارتودنسی و ایمیپلنت

استفاده از مینی ایمپلنت به عنوان لنگر

کار ارتودنسی بالینی بستگی زیادی به مناسب بودن لنگرگاه یا انکوریج دارد. انکوریج به مقاومت بدن در مقابل جا به جایی گفته میشود. قانون سوم نیوتون بیان میدارد که در مقابل هر عملی، عکس العملی وجود دارد که معادل نیروی وارد شده و در خلاف جهت آن است. بنابراین ابزار ارتودنسی طوری طراحی شده است که در مقابل حرکت ناخواسته دندان بتواند مقاومت کند.
پروفیت در مورد برنامه ریزی درمان ارتودنسی میگوید:
“امکان ندارد بتوانیم تنها دندانی را که میخواهیم حرکت دهیم، در نظر بگیریم. نیروی عکس العمل بر تمام قوس دندانی تاثیر میگذارد و باید آن را به دقت آنالیز، ارزیابی و کنترل کرد. یک جنبه مهم درمان ارتودنسی به حداکثر رساندن حرکت مورد نظر دندان به صورتی است که در عین حال عوارض ناخواسته اعمال نیرو به حداقل برسند.”

ارتودنسی

لنگر غیر مستقیم

برای حرکت دادن دندان، بخشهایی از ساختارهای دهان که در مقابل حرکت مقاومت میکنند و به عنوان لنگرگاه عمل میکنند، برای هل دادن بخشهای دیگری که قرار است حرکت کنند، استفاده میشوند. معمولا بخشی که به عنوان لنگرگاه استفاده میشود، شامل چند دندان است که مساحت سطح ریشه آنها بیشتر از بخشهایی از دندان است که میخواهند حرکت کنند و یا این که از تعداد بیشتری از دندانها به عنوان لنگر استفاده میشود. این مفهوم لنگر در بیشتر موارد ارتودنسی به خصوص در شرایط پیچیده تر مهم است.
در واقع درمان برخی مال اکلوژنها اغلب به واسطه لنگرگاه محدود یا تعیین میشود. روشهای متعددی وجود دارند که متخصص ارتودنسی از آنها برای تقویت مهار استفاده میکند از جمله ابزارهای کمکی مانند هدگیر، کمان عرضی کام (ترانس پالاتال) و ابزارهای دیگر.
بسیاری از این ابزارها برای بیمار راحت نیستند و استفاده از آنها سخت است در نتیجه اغلب نتایج کمتر از حد مورد انتظار است. بنابراین سختی و راحت نبودن ابزارهای ارتودنسی در نتایج درمان تاثیر گذار است.
اخیرا مفهوم استفاده از ایمپلنت دندان به عنوان لنگرگاهی برای تثبیت، به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

ارتودنسی خوب در تهران

استفاده از ایمپلنت دندان به عنوان لنگر مستقیم

ادامه دارد ….