مشکلات ارتودنسی

علل بوجود آمدن مشکلات ارتودنسی چیست؟

مشکلات ارتودنسی مشکلات تکاملی هستند. در بیشتر موارد مال اکلوژن و ناهنجاری در اثر تغییراتی در پدیده تکامل اتفاق می افتد گاهی یک عامل مشخص در ایجاد ناهنجاری دخالت دارد مانند کمبود رشد فک پایین در اثر شکستن فک پایین( مفصل گیجگاهی فکی و عدم ترمیم مناسب) ولی در اکثر مواقع این مشکلات در اثر[…]