متخصص ارتودنسی

نتایج میزان رضایتمندی از درمان ارتودنسی به روش دیمون

۱- بیماران با سیستم دیمون حدود ۳ تا ۶ ماه زودتر از بیماران با براکت¬های معمول درمان شدند. ۲- بیماران درمان شده با سیستم دیمون حدود ۷ ویزیت کمتر از بیماران با براکت¬های معمولی داشتند. ۳- نتیجه درمان براساس رتبه¬بندی (ABO) به طور معنی¬داری از براکت¬های معمولی بالاتر بود. ۴- بیماران درمان شده با سیستم[…]

ارتودنسی دیمون

هزینه درمان با سیستم ارتودنسی دیمون

هزینه درمان با این براکتها بسیار بالاتر از درمان با براکت¬های عادی می¬باشد در کشورهای خارجی هزینه از ۳ تا ۸ هزار دلار جهت این درمان متغیر می¬باشد. در ایران نیز هزینه این نوع درمان بسیار بالاتر از درمان با براکت¬های عادی می¬باشد هزینه براکت¬های دیمون تقریباً ۸ تا ۱۰ برابر هزینه درمان با براکت-های[…]