برای چه مدتی باید از نگه دارنده های ارتودنسی استفاده کنم؟

متخصص ارتودنسی شما زمان و نحوه استفاده از نگهدارنده ها را توصیه می کند. در مورد نگهدارنده¬های متحرک (قابل برداشتن و گذاشتن) ۶ماهه اول تمام وقت بجز زمان غذا خوردن و مسواک زدن و ۶ماهه دوم به صورت نیمه وقت (۱۲ ساعت در روز) گذاشتن پلاکها توصیه می گردد. از آنجایی که امکان جابجایی و[…]