ارتودنسی و ابزارهای متداول

ابزارهای متداول در درمان ارتودنسی وسیع کننده کام یا پالاتال اکسپندر (Palatal Expander) وسیع کننده کام یا پالاتال اکسپندر یک ابزار ارتودنسی است که برای پهن و وسیع تر کردن فک بالا استفاده میشود تا اندازه آن با دندانهای بالا و نیز فک پایین متناسب شود. وسیع کننده کام در نوجوانان زیر ۱۵ سال بیشتر[…]