ارتودنسی

ارتودنسی دیمون و نقد هایی راجع به آن

مقاله ۱: جایگاه براکت¬های سلف لیگیت (Self ligate) در ارتودنسی مطالعه سیستماتیک چاپ شده در ژورنال Angle Orthodontics در سال ۲۰۱۰ ژورنال Angle Artho یکی از ژورنالهای معتبر در زمینه ارتودنسی می باشد و این تحقیق که نوعی خاص از تحقیق به نام Systematic review می باشد. در اصل تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه[…]

متخصص ارتودنسی

مقایسه ارتودنسی به روش دیمون و براکت های معمولی

روش ارتودنسی دیمون در مقایسه با براکت های معمولی یک مطالعه مقایسه¬ای چاپ شده در سال ۲۰۰۶ در ژورنال Clinical impression . هدف از انجام این تحقیق مقایسه دو سیستم درمانی دیمون و براکت های معمولی سیستم straight wire بوده است. زمان درمان، تعداد ویزیت ها، نتایج درمانی و راحتی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند.[…]

ارتودنسی با روش damon

معایب سیستم درمانی Damon

– در سیستم ارتودنسی دیمون براکت ها دیده می شوند البته در مدل های قدیمی این سیستم براکت ها تماماً فلزی بودند ولی در مدل های جدید براکت ها سرامیکی هستند و دید کمتری دارند. باید گفت که در تمامی موارد ارتودنسی دیمون سیم ها دیده می شوند که خود می تواند به نوعی باعث[…]

متخصص ارتودنسی

مزایای سیستم براکتی Damon بخش اول

این سیستم درمانی ارتودنسی ، دارای مزیت هایی بر سیستم براکت های معمولی می باشد که عبارتند از: ظاهر: این براکتها امروزه به شکل سرامیکی (با دید کمتر) تولید می¬شوند که می¬تواند برای بیماران بسیار جذاب و دارای دید کمتر باشد. حرکت سریعتر دندان¬ها: یک مطالعه مقایسه¬ای نشان داده است که درمان بیماران در این[…]

متخصص ارتودنسی دیمون

براکت های دیمون چه هستند؟

براکت های دیمون , براکت هایی هستند که دارای درپوش فلزی بوده و نیازی به استفاده از کش به دور آنها جهت نگه داشتن سیم درون براکت نمیباشد. این عامل باعث می شود که دندان ها به صورت بسیار شل به سیم متصل باشند و آزادی حرکت بیشتری در ضمن درمان های ارتودنسی داشته باشند.[…]