آیا با وجود دستگاه های ارتودنسی امکان فعالیت های روزمره وجود دارد؟

قطعاً امکان انجام فعالیتهای روزمره با دستگاه های ارتودنسی امکان پذیر است، آواز خواندن، ورزش کردن، بوسیدن، امکان نواختن سازهای مختلف با وجود دستگاه های ارتودنسی امکان پذیر است. امکان درد و ناراحتی های جزئی در ابتدای کار وجود دارد ولی تقریبا در اکثر موارد بیماران به دستگاه¬های ارتودنسی به سرعت عادت می کنند.

امکان درمان با دستگاه هایی که کمتر قابل دید باشند وجود دارد؟

با توجه به امکان استفاده از پلاک های متحرک نامرئی ( invisalign ) ، براکت های هم رنگ دندان و درمان با استفاده از براکت از پشت دندان ها ( lingual brackets ) امکان انواع درمان ها در بیماران بالغ وجود دارد. بسیاری از این دستگاه ها جهت کاهش دید دستگاه ها و زیبایی در[…]