مسواک زدن ارتودنسی

بهداشت دهان و دندان در دوره ارتودنسی

اکنون با توجه به اینکه شما بیمار ارتودنسی هستید و دستگاه های ارتودنسی برای شما نصب شده است باید بهداشت بسیار خوبی در طول درمان ارتودنسی داشته باشید . براکت ها و سیم ها باعث افزایش گیر مواد غذایی میشوند و در صورتیکه بهداشت دهانی خوبی در طول درمان ارتودنسی نداشته باشید احتمال پوسیدگی ها[…]

اورتودنیی

رعایت بهداشت دهان و دندان

به علت نصب سیم ها و دستگاه های ارتودنسی، گیر کردن مواد غذایی اطراف براکت ها و بندها به شدت افزایش می یابد و در صورت عدم رعایت بهداشت باعث افزایش پوسیدگی و ایجاد بیماریهای لثه ای در بیمار می گردد. بنا براین لازم است بیماران بعد از خوردن هرگونه مواد غذایی به دقت تمام[…]