ارتودنسی خوب

درمان ارتودنسی با سرعت (افزایش سرعت درمان ارتودنسی) قسمت پایانی

نوع براکت های استفاده شده در درمان بسته به نوع جراحی نخواهند داشت و این جراحی در انواع ناهنجاری های دندانی و انواع سیستم های براکتی امکان پذیر است. براکت های بدون کش نگهدارنده سیم (self-ligate) نوعی از براکت هستند که به خاطر کوتاه بودن زمان درمان ناهنجاری ها توسط آنها معروف شده اند، اگر[…]