دلایل شلوغی، کجی و بهم ریختگی دندانها

شلوغی و بهم ریختگی دندانها (Overcrowding) زمانی اتفاق می افتد که جای کافی در دهان وجود ندارد که همه دندانها صاف در صف قرار بگیرند و برخی کج و نامرتب میشوند تا در صف جا شوند. در نتیجه کسانی که دچار این مال اکلوژن هستند، دندانهایشان کج و بهم ریخته است.

 

انواع شلوغی و بهم ریختگی دندانها

شلوغی و بهم ریختگی دندانها ممکن است خفیف، متوسط و یا شدید باشد. این بستگی به این دارد که اندازه فک بیمار و تعداد و ابعاد دندانهایش چقدر است.

شلوغی خفیف: در شلوغی دندانها در حد جزئی، یک دندان جلویی فک بالا یا پایین کمی چرخیده است.

شلوغی متوسط: در این وضعیت دو یا سه دندان جلویی فک بالا یا پایین همپوشانی دارند و کج شده اند.

شلوغی شدید: در شلوغی و بهم ریختگی شدید دندانها، بیشتر دندانهای جلویی بالا یا پایین همپوشانی دارند.

 

 

چه عواملی منجر به شلوغی و نامرتبی دندانها میشود؟

عوامل مختلف این وضعیت را میتوانند به وجود بیاورند:

اگر دندانها بزرگتر از فک باشند (معمولا تحت تاثیر ژنتیک) هنگامی که همه بیرون میزنند جای کافی در فک ندارند و چرخیده یا همپوشانی پیدا میکنند.

برخی افراد با فک کوچکتر متولد میشود در نتیجه دندانهایشان فضای کافی ندارند که همگی صاف و همردیف بایستند.

اگر دندان شیری را زودتر از موقع معمول از دست بدهید و جای آن خالی بماند، دندانهای دیگر این فضای خالی را اشغال میکنند و دندان دائمی جایگزین آن جایی برای بیرون زدن پیدا نمیکند.

اگر دندان شیری به موقع نیفتد و جا را به دندان دائمی جایگزین خود ندهد، دندان دائمی زیر آن نمیتواند درست بیرونب زند. ممکن است دندان شیری به کل مانع بیرون زدن دندان دائمی زیر خود شود. معمولا دندانپزشک دندان شیری را میکشد تا دندان دائمی مسیر خود را برای بیرون زدن پیدا کند. اگر دندان شیری به موقع کشیده نشود، شلوغی و بهم ریختگی دندانها اتفاق می افتد.

 

آیا نهفتگی دندانهای عقل باعث شلوغی دندانهای جلو میشود؟

هنگامی که دندانی در زیر لثه گیر کند و مسیر بیرون زدن آن توسط دندانهای دیگر مسدود شود، دندان نهفته می ماند. برخی معتقدند این وضعیت میتواند باعث شلوغی در فضای فک شود اما تحقیقاتی که نشان دهنده تاثیر نهفتگی دندان عقل بر شلوغی و بهم ریختگی دندانهای دیگر باشد وجود ندارد. فشاری که دندان عقل وارد میکند به قدری قوی نیست که دندانهای جلویی را کج کند. به مرور زمان دندانها کجتر میشوند خواهد دندان عقل داشته باشید خواه نداشته باشید. تنها راه جلوگیری از کجی و ناهمراستایی دندانها پس از پایان درمان ارتودنسی، استفاده از ریتینر (تثبیت کننده ارتودنسی) است تا دندانها را در جای خود نگه دارد و مانع حرکت یا چرخش آنها شود.

 

منبع:  https://www.newmouth.com/orthodontics/malocclusion/crowded-teeth/

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید